La majoria de primers equips dels clubs de la ciutat ho fan des de l’1 de setembre, la resta a partir del dia 13 • L’Ajuntament implementa tota una sèrie de mesures de seguretat per evitar el contagi de la Covid-19 entre els esportistes i el personal de les entitats

Les instal·lacions esportives municipals acullen des de l’1 de setembre la represa dels entrenaments dels primers equips dels clubs de la ciutat (tret de la UE Castelldefels, que ho va fer la setmana passada a l’Estadi Municipal de Canyars). Malgrat això, la gran majoria d’equips ho aniran fent de forma esglaonada a partir del dia 13 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar.

S’ha de tenir en compte que algunes competicions encara no tenen un calendari oficial definit i que, les que sí que el tenen, no començaran fins a finals del mes de setembre o principis del mes d’octubre (n’hi ha que ho faran encara més tard). Tot això pot variar depenent de la situació en què ens trobem pel que fa a la pandèmia de la Covid-19.

En aquest sentit, i per evitar el contagi de la malaltia entre els esportistes i personal dels clubs de la ciutat i el seu entorn, l’Ajuntament de Castelldefels ha decidit emprendre tota una sèrie de mesures preventives que ara us detallem:

 • Impossibilitat de fer servir les pistes escolars per als entrenaments de les entitats esportives, almenys fins a l’inici del curs escolar (13 de setembre)
 • Respectar les ràtios establertes per a la pràctica esportiva (15 m2 per esportista en sales, ocupació màxima de 35 esportistes en pavellons i de 65 esportistes en camps)
 • Incrementar neteges i desinfeccions, així com el distanciament social (es defineixen circulacions d’entrada i sortida d’esportistes als equipaments, les sessions d’entrenament acabaran 6 minuts abans de l’hora per poder recollir el material i netejar, les bosses d’entrenament s’hauran de deixar al perímetre de l’espai d’entrenament o a les grades ja que els vestidors estan tancats)
 • Celebració d’entrenaments a porta tancada per a totes les categories
 • Limitació dels partits amistosos i a porta tancada per a totes les categories, tenint en compte que els partits oficials es començaran a jugar també a porta tancada
 • No fer ús dels vestidors per a entrenaments
 • Necessitat de prendre la temperatura als i les esportistes abans d’iniciar les activitats
 • En el cas de detecció d’un cas entre els esportistes i/o tècnics/ques: si es detecta un cas entre els esportistes, l’equip complet haurà de suspendre l’activitat durant 14 dies. Si el cas afecta a un tècnic que entrena a més d’un equip, haurà de suspendre l’activitat durant 14 dies o fins a tenir resultat negatiu en la prova de la Covid-19.
 • Altres condicionants per a la pràctica esportiva:
 1. S’ha de mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1’5 metres en activitats individuals i de 2’5 metres en activitats col·lectives.
 2. Desinfecció i/o rentat de mans abans d’accedir a la instal·lació esportiva.
 3. Obligació de l’ús de la mascareta fins a l’accés a la pista, camps o sales d’entrenament i una vegada finalitzada l’activitat esportiva.
 4. Creació de grups estables i permanents per als entrenaments per garantir la traçabilitat.
 5. Necessitat que els esportistes de manera individual, o els seus pares, omplin la declaració responsable a l’inici de les activitats i no deixar entrenar a ningú que no la tingui omplerta de manera correcta.
 6. Durant els entrenaments prioritzar les parts tècniques i el treball individual per evitar al màxim el contacte
 7. Les entitats han de designar un responsable de seguretat i higiene que serà l’interlocutor amb l’Ajuntament