Els Programes de Formació i Inserció, Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) faciliten l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa • El passat 21 de juny es va celebrar per videoconferència l’acte oficial de cloenda dels diferents cursos

Amb motiu de la situació actual provocada per la pandèmia de Covid-19, el Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET) va celebrar el passat 21 de juny per videoconferència l’acte de cloenda dels Programes de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) 2020-21. Aquests programes faciliten l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa.

Els PFI-PTT es dirigeixen a joves entre 16 i 21 anys, que no hagin obtingut el graduat en ESO (Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

Per això, els seus objectius són proporcionar formació professional inicial que faciliti la incorporació laboral en un sector professional; desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral; i ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

Aquest any, 42 joves han participat dels programes repartit en els mòduls següents:

• 10 alumnes “Auxiliar en establiments hotelers i de restauració”

• 10 alumnes “Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic”

• 12 alumnes “Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions electròniques en edificis”

• 10 alumnes “Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics”

L’acte de cloenda va comptar amb la participació de l’alumnat, professorat així com les intervencions de l’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, el primer tinent d’alcaldia i regidor d’Educació, Jordi Maresma, la responsable territorial de coordinació dels Programes de Qualificació i Iniciació Professional del Departament d’Educació, Luz López, i els tutors i tutores dels diferents mòduls de formació.

“Vivim en societat, i en societat tots i totes som essencials i ens necessitem els uns als altres. Les aportacions que avui fa una persona, poden ser el progrés de la resta”, va declarar Maresma adreçant-se a l’alumnat. “Per això confio que en aquest any, a banda de seguir amb el vostre aprenentatge, hagueu pogut mantenir viva la flama de la curiositat per saber cada dia una mica més”.

+ INFO: blog del PFI-PTT