El mes de setembre es volen presentar al Ple les propostes de modificacions de diferents partides econòmiques del pressupost de l’Ajuntament de Castelldefels per a la reconstrucció dels àmbits de Castelldefels més afectats pels efectes de la crisi de la Covid-19 • Els canvis tenen com a objectiu garantir la viabilitat de les mesures consensuades als grups de treball de l’Acord de Ciutat

El mes de setembre és previst que es presentin al Ple les propostes de modificacions de diferents partides econòmiques del pressupost de l’Ajuntament de Castelldefels per a la reconstrució dels àmbits de Castelldefels més afectats pels efectes de la crisi de la Covid-19. Els canvis  tenen com a objectiu garantir la viabilitat de les noves mesures per a la reactivació de la ciutat, sorgides a partir de les sessions fetes pels cinc grups de treball de l’Acord de Ciutat.

Durant el mes de setembre, també s’establirà un quadre de comandament de seguiment de l’Acord de Ciutat, a fi de proporcionar informació periòdica sobre el nivell de compliment dels eixos estratègics, objectius i mesures contemplades en l’Acord de Ciutat. El quadre de comandament permetrà la translació dels eixos estratègics en objectius concrets i avaluar el seu grau de compliment.

Per altra banda, ja està disponible un Manifest on la ciutadania i les entitats poden donar suport a l’Acord de Ciutat i a una resposta unitària i plural a la crisi, a fi d’unir forces contra les conseqüències de la pandèmia a Castelldefels.