La Seguretat Social estima que a Castelldefels hi ha 664 llars que, en funció dels seus ingressos, podrien accedir a l’Ingrés Mínim Vital. L’Estat calcula que aquest sistema de renda mínima per a unitats de convivència podria beneficiar a la ciutat unes dues mil persones adultes i més de cinc-cents menors. L’Ajuntament els oferirà sessions informatives sobre el tràmit.

El Govern d’Espanya va aprovar recentment l’Ingrés Mínim Vital  (IVM), una xarxa de protecció per a completar l’estat del benestar i corregir les mancances redistributives de les prestacions detectades.

L’Ajuntament de Castelldefels està posant en marxa un pla per mirar d’oferir algunes accions d’acompanyament, en la mesura de les seves possibilitats, a les persones que optin a sol·licitar l’IVM. Es tracta de famílies que ja són ateses per les persones de l’estructura municipal que desenvolupen treball social –i d’altres que s’hi adrecin per primer cop–, i que seran assessorades en la tramitació per personal tècnic de la Guaita, el centre de suport a l’economia local.

La intenció de l’Ajuntament és que les 664 llars (unitats de convivència) que l’Estat calcula, en funció dels ingressos, que poden tenir dret a percebre l’IVM a Castelldefels (1.958 persones adultes i 642 menors d’edat) disposin de sessions de suport en grups reduïts perquè rebin informació sobre la realització del tràmit.

Aquest càlcul del nombre de llars que podrien ser beneficiàries de l’IVM a la nostra ciutat, elaborat per la Seguretat Social, no implica una acció assistencial immediata per part de l’Ajuntament. La raó és que els Serveis Socials municipals únicament poden detectar la necessitat d’ajuda a l’hora de fer el tràmit mitjançant el contacte entre aquestes persones, que manifestin la seva dificultat, i el personal de treball social, cosa que ja està succeint.

Què és l’Ingrés Mínim Vital?

Es tracta d’un conjunt de mesures articulades entorn d’una nova prestació econòmica de la Seguretat Social que garantirà uns ingressos mínims mensuals a llars en situació d’especial vulnerabilitat.

L’IMV pretén corregir els problemes estructurals d’accés a oportunitats de formació i ocupació, la qual cosa ocasiona una gran desigualtat.

El seu principal objectiu és reduir la taxa de pobresa d’Espanya, superior a la dels països de l’entorn, i fer més redistributiva l’acció de l’Estat, una altra de les mancances estructurals de l’estat del benestar.

L’estimació de l’Estat és que la prestació pugui arribar a uns 850.000 llars de tota Espanya en les quals viuen aproximadament 2,3 milions de persones. Gairebé la meitat d’aquestes unitats de convivència tenen menors a càrrec, i entre 70.000 i 100.000 són llars monoparentals.

Aquestes 850.000 llars es troben entre el 17% més pobre de la població, amb una renda disponible mitjana que no arriba als 310 euros mensuals.

+INFO, REQUISITS I TRÀMIT:

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions