Des del 28 de desembre, no es poden fer visites als pacients hospitalitzats i es recorda que, per evitar els contagis, és aconsellable que els pacients que tinguin visites a consultes externes hi assisteixin sols

L’Hospital de Viladecans, centre de referència per als ciutadans i ciutadanes de Castelldefels, prohibeix des del 28 de desembre l’entrada d’acompanyants i les visites als pacients ingressats donada l’actual evolució de la pandèmia de la COVID-19, per tal de garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals.

Per tal de garantir la informació als familiars sobre l’estat dels pacients, es manté el sistema d’informació telefònica que es va establir a l’inici de la crisi sanitària, així com la comunicació de les persones ingressades amb els seus familiars a través de videotrucades amb dispositius mòbils.

Els pacients que acudeixen a una visita a la consulta externa i/o a una prova diagnòstica han de portar mascareta quirúrgica/higiènica correctament col·locada, mantenir la distància de seguretat amb les altres persones i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic quan arribin al centre. A més, es recorda que, sempre que no sigui imprescindible, han d’anar sols. Si no és possible, poden assistir a la cita amb un sol acompanyant, sent molt puntuals per tal d’evitar les aglomeracions a les sales d’espera.

El servei d’urgències manté la restricció d’entrada als acompanyants a l’àrea i es continua prestant el servei d’informació telefònica.

Aquestes mesures resten vigents de manera indefinida i fins que la situació ho exigeixi.