El Consell metropolità de l’entitat supramunicipal ha declarat 24 municipis com a àrees de mercat d’habitatge tens • En 20 d’ells (entre els quals es troba Castelldefels) s’ha fet una renovació de la declaració per procediment d’urgència • L’objectiu d’aquesta mesura és regular el mercat de lloguer d’habitatges per baixar els preus abusius que han de pagar alguns llogaters

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar inicialment el passat 22 de juny la declaració d’àrees de mercat d’habitatge tens en 24 municipis de l’àmbit metropolità, Castelldefels entre ells. En 20 d’aquests municipis s’ha procedit a la renovació de la declaració per procediment d’urgència (entre els que es troba Castelldefels), mentre que als 4 restants s’ha realitzat una aprovació a través del procediment ordinari.

Recordem que el Ple de l’Ajuntament de Castelldefels del passat mes de març va sol·licitar a l’AMB que declarés tot el territori de la nostra ciutat com a àrea amb mercat d’habitatge tens. Aquest acord municipal va venir acompanyat el mes de maig (i principis de juny) per un procés participatiu on la ciutadania, les organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats podien ajudar a assolir aquesta declaració.

La declaració d’un territori com a àrea amb mercat d’habitatge tens sorgeix de l’aplicació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. L’objectiu de la mesura és limitar els preus dels lloguers de les vivendes.

 

Què és una àrea amb mercat d’habitatge tens?

És aquella on hi ha un risc de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible. És a dir, que la càrrega per al pagament del lloguer superi el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

 

Què passa en aquestes zones?

El preu no pot pujar respecte al contracte anterior (si es va signar en els darrers 5 anys) i no pot superar l’índex de referència de preus de la Generalitat de Catalunya.

Existeixen excepcions en cas d’obra nova, si existeix una relació de parentiu o bé si la persona propietària és vulnerable.