La decisió es va prendre en el Ple municipal celebrat el 29 de setembre.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 29 de setembre, la suspensió d‘atorgament de  llicències de construcció durant un any al bosquet de Montmar, davant la petició dels propietaris d’una part dels terrenys que han demanat la seva expropiació, valorada en 6 milions.

El Pla General Metropolità obliga als ajuntaments a expropiar terrenys qualificats com a espais verds a preu de mercat. El govern interpelarà l’AMB perquè estableixi una borsa de diners per fer front a aquestes expropiacions forçoses.

Es tracta de dues parcel·les, una a la part central de Montmar i l’altra a Ca n’Aimeric. La primera està situada entre els carrers Ramal de l’Av. 309, Av. 308 i l’Av. 350. La segona es troba prop dels equipaments  escolars situats al carrer Font, 56 i un fragment del Camí Fondo de Ca n’Aimeric, al barri Montmar.

L’objectiu del planejament del govern municipal a llarg termini és establir corredors verds dins de la trama urbana. Ara farà un any es va encarregar un estudi estratègic per poder definir aquests corredors verds.

Suspensió de llicències

El govern municipal, en el termini d’un any, haurà d’haver elaborat la proposta de modificació puntual del Pla General Metropolità després d’analitzar en profunditat l’ordenació del sector, amb totes les possibles solucions i alternatives. Si aquesta modificació no s’aprova en aquest termini, la suspensió acordada quedaria sense efecte.

Una part d’aquests terrenys són de titularitat privada. Els seus propietaris han plantejat la possibilitat d’implantar un equipament destinat a sales de vetlla. En aquest sentit, l’Ajuntament recalca que és només una proposta dels propietaris dels terrenys que està sobre la taula, de les moltes que podran arribar en els pròxims mesos.