Ja està obert el termini per presentar els projectes per a les subvencions a entitats socials per a 2021 • Aquestes subvencions s’atorguen a través de la Regidoria de Serveis Socials i Dependència, i estan destinades a fomentar i promoure el desenvolupament de projectes de caràcter social

Ja es poden presentar els projectes per a les subvencions destinades a projectes d’entitats socials per a 2021 en la marc del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i de l’Acord de Ciutat. Aquest any, sensible a la situació i necessitats actuals, l’Ajuntament ha quadruplicat la dotació pressupostària per a aquestes subvencions que passa dels 114.567 euros de 2020 a 465.000 euros aquest any 2021.

El govern municipal ha incrementat la partida en el marc de l’Acord de Ciutat per la lluita contra els efectes de la Covid-19. Cada projecte tindrà una dotació individual màxima que oscil·la entre els 10.000 i els 70.000 euros, en funció de la línia (detallades més avall) a la que es presenti el projecte.

L’objecte de la convocatòria, que ja està  aprovada i publicada, és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Castelldefels, a través de la Regidoria de Serveis Socials i Dependència, destinades a fomentar i promoure el desenvolupament de projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d’actuació:

• Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l’habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.

• Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables.

• Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d’exclusió.

• Atenció integral a les famílies (socioeducativa i terapèutica).

• Atenció a persones amb dependència i discapacitat.

• Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

 

Existeixen 4 línies a les que es poden presentar projectes

Línia 1: Activitats ordinàries (dotació individual màxima de 10.000 euros)

Línia 2: Activitats extraordinàries (Acord de Ciutat) (dotació individual màxima de 70.000 euros)

Línia 3.1: Activitats de suport extraescolar dins les escoles (2n i 3r trimestre curs 2020-2021) (dotació individual màxima de 13.000 euros)

Línia 3.2: Activitats de suport extraescolar dins les escoles (Curs 2021-2022) (dotació individual màxima de 20.000 euros)

Línia 4: Accions de suport a la inclusió de les activitats de temps lliure d’estiu (dotació individual màxima de 30.000 euros)

 

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d’associacions de caràcter local, hauran d’estar inscrites, a més, al Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

 

Quan es pot sol·licitar

Línia 1 i la Línia 3.1 fins el 31/05/2021. Una vegada resoltes totes les sol·licituds  presentades, si no s’hagués esgotat el pressupost previst per aquesta convocatòria restarà obert un nou període de presentació de sol·licituds des  del 01/09/2021 fins el 30/09/2021.

Línia 2 fins el 30/09/2021.

Línia 3.2 des del 01/09/2021.

Línia 4 fins el 30/09/2021.

*Els projectes que es presentin en el marc de la Línia 2: Acord de ciutat es poden executar durant els anys 2021 i 2020, la resta durant aquest any 2021.

 

Consulta tota la informació sobre com demanar aquestes subvencions a:

Subvencions destinades a projectes d’entitats socials (tràmit)

+ INFO: Consulta les bases de les subvencions