Els tres camps municipals d’esports de la ciutat formen part dels equipaments que ha posat l’Ajuntament a disposició de les escoles, juntament amb places, carrers i parcs que han sol·licitat els centres.

El Departament d’Educació ha comunicat repetidament a l’Ajuntament que les mesures i protocols adoptats són suficients per garantir unes escoles segures, tot i això l’Ajuntament de Castelldefels ha optat per reforçar-les per tal de contribuir a tenir unes escoles encara més segures.

L’Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos serveis municipals per garantir la seguretat sanitària del professorat i de l’alumnat en el curs escolar 2020-21, afectat per la pandèmia de la Covid-19, que comença el pròxim 14 de setembre. En aquest sentit, l’Ajuntament ha actuat en diversos àmbits que són de la seva competència.

Durant els mesos de juliol i agost la Regidoria d’Educació va estar estudiant la contractació de barracons i/o la cessió d’espais municipals per atendre la possible necessitat d’ampliació d’espais dels centres que finalment el Departament ha decidit que no eren necessaris. Tot i això, a petició dels centres educatius, l’Ajuntament cedirà en horari lectiu el camp de Canyars, el de la Via Fèrria i Can Vinader per fer-hi classes i s’han ofert places, carrers i/o parcs públics per fer activitats d’esbarjo al carrer com la plaça Astúries o un espai al Kasal de Joves.

Durant aquesta setmana, per evitar aglomeracions i garantir al màxim la distància social que recomanen les autoritats sanitàries, s’estan realitzant tasques de senyalització dels múltiples accessos previstos a tots els centres escolars, tot i què només alguns havien sol·licitat aquesta mesura. Aquesta actuació ha hagut de paralitzar-se per les pluges dels últims dies, però quedarà enllestida per a l’inici del curs escolar, el proper dilluns 14 de setembre. Així mateix, es garantirà la vigilància dels accessos als equipaments escolars amb la presència de la Policia Local i d’agents cívics.

Per tal de reforçar la neteja diària que es fa ordinàriament als centres escolars, l’Ajuntament també ha fet una ampliació dels contractes de neteja en l’horari lectiu per tal d’ampliar la neteja de lavabos i espais comuns.

En l’àmbit dels serveis educatius municipals

Les Cases dels Infants han habilitat els accessos i es faran entrades i sortides amb programació horària, s’incorporen tanques als patis per garantir la separació dels espais exteriors i s’han redefinit alguns serveis i mantingut la borsa de treball per a possibles substitucions.

En el cas del Servei Local Transició Escola Treball també s’impulsarà la creació d’una borsa de treball per a afrontar possibles substitucions.