Es portaran a terme accions destinades al manteniment de l’activitat empresarial i comercial de la ciutat i al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació, afavorint la diversificació econòmica i l’emprenedoria de les dones • Per fomentar el consum en el comerç de la ciutat, es distribuiran uns tickets de compra o descompte de 20 € • Es destina un milió a evitar l’exclusió social residencial.

L’Ajuntament de Castelldefels va aprovar ahir una modificació de crèdits per valor de 2,5 milions d’euros per fer una nova aportació econòmica a l’objectiu de donar resposta als efectes de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. Aquests diners es destinaran a dues línies mestres d’actuació: la reactivació de l’activitat econòmica (1,5 milions) i afavorir l’accés a l’habitatge i evitar l’exclusió social residencial (un milió).

La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC, ERC, JuntsxCast), C’s i la regidora no adscrita i el vot en contra dels grups de Movem-ECP i el PP. Aquests diners formen part del superàvit amb què es va tancar el pressupost de 2020 (5,3 milions).

 

Iniciatives per a la reactivació de l’activitat econòmica

S’obren dues línies de suport a la reactivació de l’activitat econòmica. La primera reuneix les accions destinades al manteniment de l’activitat empresarial i comercial de la ciutat.

La primera acció són els ajuts destinats al sector hoteler, ajuts condicionats al manteniment dels llocs de treball (pressupost aproximat de 300.000 €). La segona acció són les subvencions destinades al manteniment de l’activitat dels autònoms (pressupost aproximat de 320.000 €). Aquesta acció contempla dos tipus d’ajuts:

  • Ajut a les persones que estiguin donades d’alta en règim d’autònoms que durant l’exercici del 2020 han disminuït els seus ingressos com a conseqüència dels diversos decrets de tancament. (aprox. 1.000 € per persona).
  • Ajut específic pels establiments comercials, PIMES i autònoms, l’activitat dels quals s’ha vist especialment afectada per les diverses ordres de tancament sanitari (durant un termini més o menys llarg de temps, dotació d’aprox. 2.000 € per establiment).

La segona línia de suport està destinada al foment de l’activitat empresarial i l’ocupació. En aquest terreny hi ha dues iniciatives. La primera és les subvencions destinades al foment de l‘activitat empresarial i la contractació (pressupost aproximat de 380.000 €). Hi hauran subvencions per a la creació de noves activitats, destinades a cobrir les despeses de la quota de la Seguretat Social de totes aquelles persones que s’hagin donat d’alta en el règim d’autònoms entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de desembre de 2021. Aquesta subvenció s’incrementarà en aquells casos que s’hagi afavorit la diversificació econòmica de la ciutat, és a dir, la obertura de noves activitats relacionades amb activitats culturals, sostenibilitat mediambiental, activitats de lleure, activitats d’alt contingut tecnològic, comerç local (no restauració) i economia social. A més, s’incrementarà un altre percentatge per a noves activitats demprenedoria de dones.

A més, s’obre una línia de subvencions a empreses, comerços i autònoms per afavorir la contractació de persones en situació d’atur i/o al manteniment de llocs de treball.

Per fomentar el consum en el comerç de la ciutat, es lliuraran a tots els domicilis uns tickets de compra o descompte destinats a famílies de Castelldefels intercanviables com a moneda local en la compra i consum en botigues de la ciutat. L’Ajuntament donarà a cada família un bo de 20 euros amb la condició que aquesta es gasti com a mínim altres 20 €. D’aquesta manera, l’Ajuntament ajuda de dues maneres: a les famílies (a les quals dona 20 € perquè comprin) i als comerços i establiments de restauració (perquè s’activa una compra mínima de 40 €). Per tant, es posa en circulació un milió d’€ per afavorir l’activitat comercial.

 

Iniciatives per evitar l’exclusió social residencial

Per atendre una part important de la repercusió social de la pandèmia, el pla de contingència aprovat per l’Ajuntament contempla dues línies d’iniciatives de suport a l’accés a l’habitatge i evitar l’exclusió social residencial.

La primera línia d’iniciatives s’encamina a l’adquisició de nou habitatge social i a la creació d’una bossa d’habitatge que pugui dedicar-se a lloguer social.  Per això, s’ampliarà el conveni amb Habitat-3, fundació impulsada per la Taula del Tercer Sector de Catalunya, a la qual es dotaria de més recursos per poder gestionar un parc d’habitatges de lloguer social adreçat a famílies en situació d’exclusió que proposaran els serveis socials municipals.

En el cas de la segona línia d’iniciatives, el govern municipal farà una aportació de 500.000 € al recent estrenat patrimoni del sòl i l’habitatge per comprar terrenys on realitzar promocions d’habitatge social.

A aquestes dues partides, cal sumar els 915.000 € inclosos en el pressupost de 2021 en matèria d’habitatge.

Amb aquesta despesa, l’Ajuntament ja ha destinat 5,5 milions a ajuts i actuacions per fer front a la crisi econòmica i social provocada pel Covid. Anteriorment, es va fer una modificació al pressupost de 2020 (1,6 milions) i una altra com a conseqüència de l’Acord de Ciutat (1,4 milions).