Aquest pla ha de permetre orientar les estratègies i accions en salut fins el 2024, amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar • Des de l’àrea municipal de Salut s’ha posat en marxa una enquesta online que estarà activa durant tres setmanes

Des de l’Ajuntament de Castelldefels s’està portant a terme el Pla Local de Salut del municipi que ha de permetre orientar les estratègies i accions en salut fins el 2024, amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar. És per aquest motiu que des de l’àrea municipal de Salut es demana la participació de la ciutadania del municipi per tal de poder considerar les seves propostes quan s’elabori el Pla d’acció. L’enquesta es dirigeix únicament a persones que viuen a Castelldefels.

Les preguntes estan estructurades en funció dels determinants de la salut, entesos com aquells factors que, de manera directa o indirecta, influeixen en la salut de la població.
Les respostes son totalment anònimes. L’enquesta estarà activa durant tres setmanes.

L’Ajuntament es planteja desenvolupar el Pla de Salut local 2021-24 com a un document estratègic de ciutat, amb instruments útils i pràctics per orientar les polítiques públiques que permetin millorar la salut i el benestar de les persones de Castelldefels. La realització d’aquest pla ha de permetre formalitzar en un document, consensuat i aprovat pel Ple municipal, tant els seus objectius de salut com les accions que es desenvoluparan en la direcció de millorar el benestar de les persones.

Aquest Pla local serà un instrument de planificació en salut que identificarà els problemes i les necessitats i, alhora, permetrà definir les línies d’intervenció susceptibles de ser portades a terme al municipi.

Així, l’Ajuntament de Castelldefels es dotarà d’un document que marcarà l’estratègia de salut a totes les polítiques municipals, perquè entén que la salut depèn, en gran mesura, de factors econòmics, culturals, mediambientals, socials i polítics vinculats a polítiques no sanitàries i on la participació ciutadana és un element cabdal per al treball amb la comunitat.

El Pla de Salut de Castelldefels s’estructura en dos grans apartats: el perfil de salut i el pla d’acció. El Perfil de Salut és un informe que identifica problemes i necessitats en l’àmbit de la salut, així com també recursos i actius existents al municipi.