El Ple té lloc a les 19.30 hores i es fa per videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19 • La sessió es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes de setembre aquest dijous 30 (19.30h). La sessió es realitza per videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 6 punts més:

• Aprovació del compte general de 2020

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament

• Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del Pressupost i de la situació de la tresoreria corresponent al segon trimestre de 2021

• Pròrroga de l’acord del Ple de data 18/10/2018 punt 6è 2018/10471 i suspensió dels processos d’estabilització, s’aplicarà allò que detemini la nova “Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”

• Aprovació inicial de la modificació del reglament específic d’usuaris del Complex Esportiu de Can Roca (CEM)

• Aprovació de la sol·licitud d’adhesió a la Red española de ciudades por el clima

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals (4 en total)

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per adaptar els carrers de Castelldefels i fer-los accessibles a totes les persones amb mobilitat reduïda

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per elaborar una estratègia contra la soledat no desitjada

• Moció que presenta el grup municipal d’ERC contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem-ECG per demanar l’aturada i revisió del Pla de Ponent

 

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.