Castelldefels ha celebrat aquest 30 de juny un Ple extraordinari amb un únic punt del dia: l’aprovació d’un manifest institucional de l’Ajuntament de Castelldefels en relació a la proposta de creixement de l’Aeroport de Barcelona (El Prat) • El punt ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups municipals

En aquest manifest, el consistori considera que s’ha de garantir de forma definitiva i per llei el manteniment de l’actual sistema de pistes segregades per assegurar que mai s’utilitzarà el de pistes independents, més perjudicial pel medi ambient i per la salut de la ciutadania. També es mostra absolutament en contra del sistema de pistes independent o qualsevol altre sistema que suposi un increment de sobrevols al nostre municipi ara o en el futur i, en general, a qualsevol altre plantejament que suposi alterar l’actual sistema d’ús de pistes o les configuracions i horaris en vigor amb la preservació de l’horari nocturn.

El document també diu que s’ha de buscar l’equilibri entre l’impacte ocasionat per l’Aeroport de Barcelona i el respecte pel benestar dels municipis i veïnat del seu entorn.

El manifest afirma, així mateix, que l’Aeroport del Prat és una de les infraestructures responsables de les principals emissions de gasos d’efecte hivernacle al Delta del Llobregat i a l’àrea metropolitana de Barcelona i ha de ser actor clau en la reducció d’aquestes emissions. Per això es demana que no s’incrementin les operacions aèries per les greus implicacions sobre la salut que això implicaria.

També es recorda que els plans aeroportuaris no poden afectar la qualitat de vida i la salut dels veïns i veïnes de Castelldefels i de la resta de municipis limítrofs, ni tampoc la protecció mediambiental i de la biodiversitat del territorio, en especial els seus espais agraris i naturals, en plena emergencia climàtica. En aquest sentit, es reclama a totes les administracions una major atenció a les necessitats dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, que reforcin la seva gestió integral i que es divulgui el seu valor com un patrimoni de país que s’ha de preservar per a les futures generacions.

Per altra banda, el manifest demana que es dissenyi un veritable sistema aeroportuari equilibrat territorialment i exigeix que es facin inversions que millorin les comunicacions ferroviàries entre la resta d’aeroports propers.

L’Ajuntament valora de forma positiva la seva inclusió en la taula de treball constituïda per la Presidència de la Generalitat de Catalunya el passat 15 de juny, però també demana que els punts de vista, raonaments i criteris acordats pel consistori tinguin la seva veu en la taula tècnica i exigeix formar part de la Comissió Mixta de Servidumbres de l’Aeroport.

Per últim, demana que la ‘Taula de l’aeroport’ de Castelldefels se segueixi convocant com un espai de coordinació amb la participació dels grups municipals, les plataformes ciutadanes i les associacions de veïns que lluiten contra les afectacions de l’aeroport a la ciutat i que acordi els diferents posicionaments de l’Ajuntament i que serveixi per compartir amb la màxima transparència totes les informacions relacionades amb l’Aeroport.

El manifest compta també amb el suport de les plataformes ciutadanes Prou Soroll i Preservem Castelldefels.