El govern espanyol modifica la normativa i fa que l’ús de la mascareta en espais exteriors no sigui obligatori des del dissabte 26 de juny, sempre i quan es respecti una distància de seguretat d’1,5 metres entre persones (si no són membres del mateix grup de convivència) • Es manté l’ús obligatori de la mascareta en espais interiors, transport públic i espais exteriors en que no es pugui guardar la distància de seguretat interpersonal

El Consell de Ministres extraordinari del passat dijous 24 de juny va aprovar un canvi normatiu que deroga l’apartat de la llei 2/2021, que establia l’obligatorietat de la mascareta en exteriors. Des del dissabte 26 de juny, les mascaretes deixen de ser obligatòries en espais exteriors (veure BOE). De tota manera, la nova normativa obliga a portar una sempre a mà per posar-se-la en cas que no es pugui garantir una distància interpersonal d’1,5 metres, o bé en cas de que sigui necessari el seu ús.

A l’aire lliure, si hi ha una distància mínima d’un metre i mig o si s’està amb persones del nucli de convivència, no cal portar-la. Però la mascareta continua sent obligatòria en espais tancats, tant públics com oberts al públic, i en el transport públic.

 

Quan cal portar mascareta a l’exterior?

Tot i la relaxació de l’ús de les mascaretes, continua sent obligatori en els següents casos:

  • Esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure amb la gent dreta. Si el públic està assegut i es garanteix el metre i mig de distància, no cal portar-ne
  • Transport públic en espais tancats. En vaixells, per exemple, és obligatòria a tots els seus espais, amb l’excepció de la cabina i la coberta.
  • Espais tancats públics, com les biblioteques.
  • Espais tancats d’ús públic, com les farmàcies, els supermercats i qualsevol altre establiment, etc

Els usuaris de residències de la gent gran on el 80% tinguin la pauta completa de vacunació tampoc han de portar mascareta, tot i que segueix sent obligatòria per als treballadors del centre i també per als visitants.

 

 

Notícia relacionada: Major flexibilització de les mesures anticovid des del 21 de juny