El curs començarà amb totes les aules obertes i presencialitat, però es mantindrà l’ús de les mascaretes i els grups estables de convivència, entre altres mesures de protocol anti-covid. Als instituts, l’alumnat vacunat no haurà de fer quarentena si han estat contacte estret d’un positiu

L’alumnat ha de portar màscara?

La màscara continua essent obligatòria llevat dels grups de convivència estable d’educació infantil. Quan siguin a l’aire lliure, els alumnes que vulguin podran treure-se-la sempre que tota relació social que tinguin sigui amb el grup de convivència estable.

 

Caldrà fer quarantena si hi ha un cas de covid-19 a la classe?

A educació infantil i primària tota la classe haurà de confinar-se si algun dels alumnes és diagnosticat de la covid, tal com passava el curs passat. En canvi, el protocol a seguir a secundària és diferent, atès que els més grans de dotze anys es poden vacunar.

Els que estiguin vacunats del tot i hagin estat contacte estret d’un positiu, no hauran de fer cap mena d’aïllament i podran continuar anant a classe. En canvi, els alumnes que siguin contacte estret i no estiguin vacunats o només tinguin la primera dosi hauran de quedar-se a casa. Això pot causar que, en alguns casos, un grup escolar es parteixi i part dels alumnes segueixin la docència a l’aula i uns altres la segueixin telemàticament, des de casa seva.

 

Els grups bombolla es poden trencar al pati?

Al pati, l’alumnat de diferents grups de convivència podrà relacionar-se, però hauran de dur la màscara. Això és diferent del curs passat, quan escoles i instituts van haver d’esglaonar la sortida al pati dels grups i van delimitar a quin espai havia d’anar-hi cadascun.

 

Com es netegen i desinfecten els espais?

La neteja i desinfecció d’espais es farà una vegada al dia, al final de la jornada escolar, i no unes quantes i en acabar les classes, com es feia el curs passat. A més, aquest curs es permetrà que els alumnes comparteixin material escolar.

 

Com serà la relació amb les famílies?

Les famílies podran entrar dins el centre i acompanyar els alumnes a l’aula, sempre que sigui a través del pati. Es permet l’adaptació dels alumnes de P3 i també es podria permetre a P4.

Les reunions amb les famílies seran preferentment telemàtiques, però en alguns casos es permetrà de fer-ne de presencials de menys de deu persones.

Es permet de fer festes escolars, preferiblement a l’aire lliure i mantenint la distància de seguretat, amb ús de màscara i higiene de mans. Si se’n fan dins el centre, han de ser només per als grups de convivència estable.

 

Hi haurà activitats extraescolars?

El curs 2021-22 comença amb les activitats extraescolars permeses. El Govern recomana que les estraescolars comencin el mes d’octubre i amb deu alumnes per cada activitat. Segons com sigui l’espai, les activitats podrien arribar ser de quinze alumnes. Sobre les activitats esportives, seran les mateixes mesures que les previstes per als esports de competició.