En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, es recomana als establiments dels sectors alimentaris oberts al públic que segueixin escrupulosament les normes generals de seguretat alimentària

Els establiments dels sectors alimentaris que continuïn oberts al públic han de seguir les normes de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

Els establiments del sector alimentari amb servei directe al públic han de tenir en compte, a més, una sèrie de recomanacions, que ha fet públiques l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Entre les mesures que cal seguir, el personal s’ha de rentar les mans sovint, incrementant la freqüència amb que es fa. Addicionalment, es poden fer servir desinfectants a base d’alcohol. Cal evitar la contaminació creuada amb diners, mòbils, etc.

El personal que presenti símptomes respiratoris o febre ha de quedar-se a casa i no anar a treballar.

Pot consultar aquí el llistat complet de recomanacions que han de seguir els establiments dels sectors alimentaris.