Des del passat 2 de gener, els VMP (patinets elèctrics, etc) no poden circular per voreres o zones de vianants, han d’anar a una velocitat màxima de 25 km/h i respectar totes les normes generals de circulació com la resta de vehicles • No es poden fer servir ni auriculars ni mòbils mentre es condueixen i es pot fer un test d’alcoholèmia o drogues als seus conductors si les autoritats competents ho consideren oportú • A Castelldefels queda prohibit que els menors de 16 anys condueixin cap d’aquests vehicles

Des del passat 2 de gener, està en vigor la nova normativa que regula l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (també coneguts per les sigles VMP), que inclouen mitjans de transport com els patinets elèctrics i similars vehicles d’una o més rodes i d’una única plaça propulsats per motors elèctrics. La nova regulació posa negre sobre blanc alguns dels aspectes més polèmics en relació a l’ús d’aquests vehicles, que s’han convertit en tot un fenòmen de mobilitat, sobretot urbana (més en temps de pandèmia). Entre d’altres mesures, es limita la velocitat a la que poden circular (entre 5 i 25 km/h, de màxima); així com la prohibició de fer-ho per voreres o zones de vianants. Els VMP tampoc poden circular per carreteres, travessies, autopistes, autovies dins de poblat o túnels urbans. Han d’anar, per tant, per carrils bici i Zones 30 i també ho poden fer per parcs (amb una velocitat màxima de 10 km/h).

A Castelldefels, els menors de 16 anys no poden conduir aquest tipus de vehicles.

Mentre es condueix un d’aquests vehicles de mobilitat personal, i tal i com passa amb la resta de vehicles (cotxes, motos, etc), no es poden fer servir auriculars ni telèfons mòbils. De fet, la normativa diu que els usuaris i les usuàries de patinets elèctrics i altres vehicles similars han de complir totes les normes generals de circulació com la resta de vehicles. A les persones que condueixen VMP se’ls pot practicar un test d’alcoholèmia o de drogues, si l’autoritat competent ho considera oportú.

Tot i que a Castelldefels encara no són mesures obligatòries, la Policia Local recomana l’ús de casc protector quan s’està utilitzant un d’aquests mitjans de transport personal, així com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil.

Totes aquestes mesures es prenen per crear un model de seguretat viària que freni la sinistralitat i permeti reduir el nombre de persones mortes i ferides greus en accidents amb aquest tipus de vehicles.