Protecció Civil ha demanat aquest cap de setmana a escoles i empreses que tinguin aliments a les seves instal·lacions que els donin a entitats socials per evitar-ne el malbaratament. A Castelldefels, l’escola Jacint Verdaguer, tancada com totes les altres des de mitjans de març, ha estat la primera que ha lliurat el contingut de les seves neveres al centre municipal de distribució social d’aliments El Rebost.

Coordinat per Creu Roja Castelldefels i Cáritas, el centre de distribució d’aliments El Rebost atén persones amb necessitat derivades pels serveis socials municipals. Aquest cap de setmana passat, el centre castelldefelenc ha estat el primer a rebre provisions donades per un centre educatiu, l’escola Jacint Verdaguer.

Ha estat, aquest diumenge 5 d’abril, una de les primeres accions desenvolupades a Catalunya en resposta a la crida efectuada per Protecció Civil, que aquell mateix dia demanava la col·laboració d’ajuntaments, escoles i entitats socials per donar sortida als aliments que es conserven a centres educatius des que van tancar el divendres 13 de març, el dia abans que es decretés l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de coronavirus.

Castelldefels ha estat, doncs, un dels primers municipis que s’ha afegit a aquesta crida. Així, l’Ajuntament està coordinant la recollida dels estocs de menjar que es poden fer malbé a les escoles, actualment tancades per la crisi sanitària del coronavirus, per destinar-los al centre El Rebost, que els està distribuint a persones de col·lectius vulnerables.

El municipi ha començat la recollida a la cuina de l’escola Jacint Verdaguer, i ha anunciat que aquestes operacions continuaran al llarg de la setmana.

Evitar el malbaratament, ajudar persones amb dificultats

L’objectiu de Protecció Civil a l’hora de posar en marxa aquestes operacions és doble. D’una banda, evitar el malbaratament d’aliments, i, de l’altra, assistir i donar suport a la població més vulnerable, és a dir, a persones que puguin patir dificultats econòmiques.

L’Ajuntament ha consultat les escoles del municipi per saber la seva disponibilitat, existències i possibilitat logística d’atendre la crida. Les operacions s’aniran realitzant en funció dels recursos de Creu Roja per a fer les recollides.

A través de la Regidoria d’Educació, l’Ajuntament ha difós la informació entre les escoles, per posar en marxa una operació que també té el vist-i-plau dels serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat, que està autoritzant l’entrada a les escoles, i està coordinant aquestes entrades amb el personal municipal de consergeria.

Segons informen els Serveis Socials municipals, les escoles de Castelldefels que, com el Verdaguer, donaran els seus estocs al centre municipal de distribució d’aliments El Rebost són Can Roca, Garigot i Lluís Vives, ja que totes quatre tenen l’empresa El Menú del Petit com a prestadora del servei de cuina.

Altres centres, com Els Pins, han comunicat que també poden oferir les seves existències. En el cas del menjador de l’Edumar, aquest centre ha fet saber que fa la donació a hospitals als quals dona servei la seva empresa concessionària del servei de menjador.

Els Serveis Socials municipals informen, també, que el nombre de persones derivades al servei de distribució social d’aliments que gestionen Creu Roja i Cáritas no s’ha incrementat en aquest període de crisi sanitària, però matisen que és important que el centre mantingui les seves existències.

L’operació té el vist-i-plau del CECAT, el centre superior de coordinació i informació de l’estructura de Protecció Civil de Catalunya.