El Ple té lloc a les 19.30h i es fa per videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19 • Entre els temes més destacats, la cessió a l’IMPSOL de la parcel·la situada al c/Pietat 9-11 per fer habitatges protegits de lloguer assequible i l’aprovació de dues qüestions relacionades amb la primera fase d’urbanització del barri de Bellamar: el text refós del projecte d’obres i les contribucions especials per l’execució del projecte • La sessió es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes de maig aquest dijous dia 27 (19.30h). La sessió es realitza per sistema de videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19. Entre els temes més destacats que passaran a debat i votació, la cessió a l’IMPSOL de la parcel·la situada al c/Pietat 9-11 per fer habitatges protegits de lloguer assequible i dues qüestions relatives a la primera fase de les obres d’urbanització del barri de Bellamar (l’aprovació definitiva del text refós del projecte d’obres i les contribucions especials per l’execució del projecte).

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 7 punts més:

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament

• Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del Pressupost i de la situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2021

• Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal de béns amb efectes del 31/12/2020

• Aprovació de la cessió gratuïta a favor de l’IMPSOL de la parcel·la situada al carrer Pietat núms.9-11, parcel·la H1, de Castelldefels, per destinar-la a la construcció d’habitatges protegits en règim de lloguer assequible

• Aprovació definitiva del text refós del projecte d’obres ordinàries del sector Bellamar

• Imposició i ordenació de contribucions especials per l’execució del projecte d’obres ordinàries del sector Bellamar – 1a fase del terme municipal de Castelldefels

• Adhesió a la Declaració institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans 2021

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals (4 en total)

• Moció que presenten el grups municipals del PP, PSC i ERC en representació de l’AFA de l’Escola Edumar per la creació d’un Institut-Escola

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per instar el govern d’Espanya a ingressar els 750 milions d’euros que deu a les entitats locals en concepte de entregues a compte de l’IVA de l’any 2017

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per tal que l’Ajuntament dissenyi un Pla de recuperació de la normalitat postCovid-19 a Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem sobre l’actual ofensiva d’Israel a Palestina

 

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.